۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۵ دي   

کاردرمانی

 

 

رییس بخش: آقای محمد مومنی

 

مسئول واحد کاردرمانی: مریم پورامیری، کارشناس ارشد کاردرمانی

 

 

 

موقعیت مکانی: محوطه بیمارستان، درمانگاه، طبقه همکف، واحد کاردرمانی

 

 

 

امکانات بخش : تجهیزات بازی درمانی جهت کاردرمانی در اطفال

 

 

 

معرفی خدمات: خدمات کاردرمانی در بیمارستان افضلی پور شامل؛ ارزیابی و پیگیری تکاملی نوزادان ترخیص شده از بخشهای بستری نوزادان ، درمان تاخیر حرکتی و ذهنی اطفال (فلج مغزی)

 

 

 

تلفن تماس مستقیم:  03431328147