۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۸ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۹ مهر   
 

 محمدرضا اکبری جور

 

   - مدیر داخلی

   - معاون توسعه و مدیریت بیمارستان

   

 

   تلفن   ۳۱۳۲8401

   

   

    - ایمیل   mrajavar@kmu.ac.ir