۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۸ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ ارديبهشت   
 

 محمدعلی مقبلی نژاد

 

   - مدیر داخلی

   - معاون توسعه و مدیریت بیمارستان

   

 

   تلفن   ۳۱۳۲8401

   

   -  پست الکترونیک    mmoghbeli86@gmail.com