۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۹ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۳ خرداد   

شرح وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه درمان

 

* همکاری منسجم و هماهنگ با کادر درمان در جهت بهبود وضعیت بیمار - ( همکاری و تفاهم کادر درمان با مددکار اجتماعی)

* تاکید بر کار گروهی با بیمارانی که به صورت طولانی مدت در بیمارستان بستری می شوند.

* حمایت از بیمار پس از ترخیص

* ارائه خدمات اجتماعی در منزل home care

* عملکرد تخصصی مددکاران اجتماعی (مددکاران اجتماعی کار با بیماران سرطانی، بیماران مبتلا به ایدز و ...)

* پیگیری امور حقوقی بیماران

* بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی مددجویان بیمار مراجعه کننده به حوزه معاونت درمان و ارجاع به مراکز درمانی و سایر.

* راهنمایی و معرفی مددجویان مراجعه کننده جهت دریافت امکانات پزشکی و پیراپزشکی به مراکز درمانی تابعه و دیگر موسات درمانی کشور.

* بررسی شکایات واصله و ارائه گزارش و پیگیری در جهت رفع مشکل شاکیان.

* نظارت، بازدید و کنترل بر حسن اجرای وظایف واحدهای مددکاری مراکز درمانی تابعه و هماهنگ نمودن آنان با خط مشی ستاد ذیربط.

* جمع آوری و بررسی هزینه های تخفیفی رایگان اعمال شده از واحدهای مددکاری مراکز و اعلام مبلغ تخفیفی به وزارت متبوع، همچنین پیگیری جهت بودجه تخصیصی از وزارت متبوع و اختصاص آن به مراکز.

* توزیع مناسب نیروی انسانی واحدهای تابعه مددکاری اعم از نقل و انتقال، استخدام و بکارگیری مشمولین طرح نیروی انسانی.

* همکاری در تشکیل دوره های آموزشی حین خدمت جهت بالا بردن کیفیت امور مددکاری.

* جمع آوری آمار و اطلاعات در خصوص فعالیت های واحد مددکاری مراکز تابعه و بررسی و ارزشیابی فعالیت ها و انعکاس به مقامات ذیربط.

* همکاری در زمینه آموزش عملی (کارورزی) دانشجویان رشته مددکاری.

* همکاری و ارائه خدمات مددکاری یا اعزام مددکاران جهت کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل و حوادث غیرطبیعی.

* هماهنگی و همکاری با اداره مددکاری وزارت متبوع در خصوص خط مشی کلی مددکاری و تشکیل کنفرانس ها، سمینارها و غیره.