۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
معرفی واحد آموزش و پیگیری بیمار
معرفی دستگاه سی تی آنژیوگرافی قلب مرکزآموزشی درمانی افضلی پور
معرفی بخش پیوند مغز استخوان مرکز فوق تخصصی آموزشی درمانی افضلی پور کرمان و تنها مرکز ارائه دهنده خدمات پیوند مغز استخوان در جنوب شرق کشور ️اهدای سل...
معرفی خدمات کلینیک پوست
معرفی بخش درمان ناباروری قسمت دوم
معرفی بخش درمان ناباروری قسمت اول
معرفی واحد امار و رصد
کلینیک دیابت کودکان
سیاست های مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
معرفی خدمات اندوسونوگرافی قسمت دوم
معرفی خدمات اندوسونوگرافی قسمت اول
معرفی خدمات ERCP