۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
فیلم کارگاه هموویژیلانس
مدیریت عوارض حاد ناشی از تزریق خون و فراورده های آن
كارگاه نسخه نويسي الكترونيك
کارگاه مسائل حقوقی پیرامون اخذ رضایت از بیمار