۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر

 

 

ردیف

 

عنوان دوره

 

تاریخ برگزاری

مدرس

فایل آموزشی

1

 

اجرای پروسیجر های رایج در بخش های کودکان و مراقبت های

پرستاری مبوطه

1. Lp  و bone  marrow aspiration

2. بیوپسی کبد

3. اصول صحیح ساکشن کودکان  و عوارض احتمالی ساکشن

4. مراقبت از کاتترهای متصل به کودک (چست تیوب، فولی، کاتتر ورید مرکزی و...)

 

1400/02/27

خانم حاج محمدی 

دانلود

2

 

تب، راههای کنترل تب، عوارض تب در کودکان

 

1400/02/29

خانم سنجری

دانلود

3

 

مراقبت از کودک تحت ونتیلاسیون مکانیکی

نحوه کار با ونتیلاسیون مکانیکی

تفسیر ABG

 

1400/02/29

خانم شمسی

دانلود

4

 

مراقبت پرستاری از بیماران تحت دیالیز صفاقی

 

1400/03/10

خانم عوض نژاد 

دانلود