۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر

عنوان دوره

تاریخ برگزاری

مدرس

شرح دوره

تبیین وظایف ناظرین قراردادها

1401/06/23

آقای محمدعلی پورعسکری

کلیک کنید

ایمنی بیمار

1401/07/16

دکتر قاسم زاده

کلیک کنید

مانور آتش نشانی 

1401/07/21

آقای بنی اسدی

کلیک کنید

حساس سازی تغذیه با شیر مادر

1401/07/27

آقای دکتر فریور

کلیک کنید

بدنیوز

1401/07/28

دکتر مریم بهادر

کلیک کنید

تریاژ

1401/08/03

آقای اسماعیل پور

کلیک کنید

نظام نامه پدافند شیمیایی

1401/08/10

دکتر خادمی

کلیک کنید

 احیا پیشرفته

1401/08/16

آقای اسماعیل پور

کلیک کنید

داروهای ترالی اورژانس

1401/08/17

معصومه سالاری

کلیک کنید

  تغذیه با شیر مادر

1401/08/28

مهدیه مقدسی

کلیک کنید

اخلاق حرفه ای

1401/09/24

خانم دکتر مبشر

کلیک کنید

اصول گزارش نویسی و اعتباربخشی

1401/09/17

ناهید حاج محمدی

کلیک کنید

کار با دستگاه ونتیلاتور

1401/10/11

مژگان خدامی

کلیک کنید

آماده کردن بیمار

1401/10/14

ایران نژادمحمودآبادی

کلیک کنید

کار با الکتروشوک

1401/10/24

حسین حکمت نیا

کلیک کنید

اکسل پیشرفته

1401/10/29

علیرضا زارع

کلیک کنید

دوره آموزشی نماز

1401/11/02

حجت الاسلام والمسلمین حسنی

کلیک کنید

دانش نویسی

1401/11/03

فرانگیس بطا

کلیک کنید

نگهداشت تجهیزات پزشکی

1401/11/11

مجیدحصاری

کلیک کنید

کارگاه کنترل عفونت بیمارستانی

1401/11/11

دکترکلانتر-دکترفرخ نیا-دکترخالقی

کلیک کنید

کارگاه احیاء اطفال

1401/11/16

خانم دکتر سرکوهی

کلیک کنید

هموویژلانس

1401/11/24

ناهیدحاجی محمدی

کلیک کنید