۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر

آزمایشگاه تشخیصی طبی هماتوانکولوژی

 

مسئولین فنی: دکتر مریم محیط – دکتر الهام جعفری

 

سوپروایزر آزمایشگاه: معصومه حاج غنی

 

 

-پاتولوژی مغزاستخوان

نمونه های مختلف BMA, BMB & PBS  از بیماران درمانگاه خون صالحین، انکولوژی بزرکسالان واطفال ، هماتولوژِی وسایر بخش ها به این بخش ارجاع داده می شود.

دراین بخش با استفاده از بهترین متدهای اصلاح شده ومواد رنگ آمیزی گیمسا و سیتوشیمی رنگ اختصاصی سودان ، آهن و......انجام میشود.

 

 

-فلوسیتومتری

فلوسیتوتری تکنیکی است که با استفاده از آنتی بادیهای که بصورت تجاری تهیه می شوند سلولهای مختلف را شناسایی میکنند.دراین مرکز با استفاده از مجهزترین دستگاههای فلوسیتومتری ودارا بودن طیف وسیعی از آنتی بادیها توانایی تشخیص وشناسایی انواع بیماریهای خون وآنکولوژی شامل انواع لوسمی ها ، لنفوم ها ، انواع بیماریهای نقص ایمنی و.......فراهم می باشد.

 

 

-بخش هماتولوژی

 دراین بخش با استفاده از دستگاه   Sysmex-XP300 شمارش کلی وافتراق انواع سلولهای خونی شامل گلبولهای سفید ، گلبولهای قرمز وپلاکت بیماران بخش آنکولوژی ، هماتولوژِی ، پیوند وبصورت محدود بیماران سرپایی انجام می شود.

 

 

ساعات فعالیت آزمایشگاه:

 در روزهای شنبه تا پنچ شنبه بجزتعطیلات رسمی درشیفت صبح از8 الی 13 آماده پذیرش و خدمت رسانی به بیماران می باشد.

 

 

تلفن تماس: 31328098