۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر

 

مدیر گروه: دکتر درویش مقدم متخصص داخلی

 

رئیس بخش: دکتربهجت کلانتری فوق تخصص خون وآنکولوژی

 

مسئول بخش: فاطمه جعفری

 

 

موقعیت مکانی: ضلع شمالی خارج از ساختمان اصلی جنب ساختمان پیوند

 

توضیح مختصر در مورد خدمات بخش: این بخش دارای ۳۴تخت فعال میباشد وانواع پروسیجرهای تشخیصی مانند BMAوIT انجام میشود اقدام درمانی پایه بخش کموتراپی میباشد  انواع پروسیجرها تشخیصی جهت تعییت تکلیف بیماران انجام می شود  ازجمله درخواست آندوسکپی، درخواست کولونوسکپی، درخواست MRI، درخواست CBT اسکن،  این بخش پشتیبان ستاد هدایت استان و بخش طب ورژانس میباشد 

 

 

تجهیزات و امکانات: مانیتورینگ قلبی، هودشیمی درمانی، ، دستگاه الکتروشوک ، دستگاه نوارقلب ، لارنسکوپ ، اتوسکوپ،پمپ انفوزیون، افتالموسکوپ، گلوکومتر، ونتیلاتور و سایر تجهیزات

 

 

اسامی پزشکان:

 

دکتر بهجت کلانتری فوق تخصص خون وآنکولوژی

دکتر  وحیدمعاضد فوق تخصص خون وآنکولوژی

دکتر علی نعمتی فوق تخصص خون وآنکولوژی

دکتر نعیم نیک پور فوق تخصص خون وآنکولوژی

دکتر الهام محمدزاده فوق تخصص خون وآنکولوژی

 

 

 قوانین و مقررات مربوط به حضور همراهیان و ساعات ملاقات: این بخش ملاقات محدود با توجه به سیستم ایمنی پایین بیماران دارد وساعت ملاقات طبق روتین بیمارستان ۲تا ۴ عصر میباشد.

 

 

تلفن های تماس: 31328119 - 31328120