۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر

 

 

لطفا بر روی عنوان فرم مورد نظر کلیک نمائید.

 

 

 

 

 

فرم نظرسنجی از کارکنان واحدهای درمانی 

 

 

فرم نظرسنجی از کارکنان اداری و پشتیبانی (شیفت ثابت) بیمارستان افضلی پور

 

 

 

فرم نظرسنجی از کارکنان اداری و پشتیبانی (شیفت در گردش) بیمارستان افضلی پور

 

 

شاخص های عملکردی و فرآیندی بخش های بستری و درمانی