۱۴۰۱ سه شنبه ۳ خرداد

سیاستهای اجرایی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور مبتنی بر اهداف کیفی

 

 

G 1.توسعه مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع سازمان

اهداف کیفی

سیاستهای اجرایی

G 1.1.توسعه مدیریت منابع انسانی، امور رفاهی و سلامت حرفه ای

 1. ارتقای بهداشت حرفه ای و حفظ سلامت پرسنل
 1. توانمندسازی پرسنل در خصوص افزایش مهارت های بهبود زندگی کاری
 1. استقرار نظام شایسته سالاری (شایسته خواهی، شایسته یابی، شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته گماری)
 1. بهبود جو و فرهنگ سازمانی به سمت اعتماد به نفس، مشارکت و خلاقیت و نوآوری
 1. افزایش میزان سرمایه اجتماعی در بین رسته های شغلی و پرسنل
 1. اعتلای اخلاق حرفه ای و توانمندسازی در خصوص اصول حرفه گری براساس رسته ها و رشته های شغلی
 1. ارتقا و بهبود کیفیت زندگی کاری و امور رفاهی

G 1.2.توسعه مدیریت منابع اطلاعاتی

 1. بهبود فرآیند نظام مدیریت اطلاعات و ثبت اطلاعات در سیستم HIS و ارتباط با دیگر نرم افزار های مرتبط
 1. بهبود فرآیند ثبت و بازیابی الکترونیک پرونده بیمار در بخش های مختلف توسط گروه درمانی
 1. تهیه داشبوردهای اطلاعاتی جامع جهت مدیریت یکپارچه منابع و بهبود نظام تصمیم گیری  براساس مدل BSC
 1. به روز رسانی، اعتباربخشی و ممیزی خارجی نظام ثبت و اطلاعات مدیریت بیماری همچون HIS، روزآمد و حسابرسی داخلی و خارجی
 1. توسعه زیرساخت های شبکه مرکز
 1. توسعه زیرساخت های سخت افزاری مرکز
 1. بکارگیری و ارتقای سامانه های اطلاعاتی تاسیساتی، تجهیزاتی و پشتیبانی مرکز

G 1.3.توسعه مدیریت غذا و دارو

 1. ارتقای مشاوره تغذیه متناسب با گروه های بیماری و تقویت جایگاه آن با درمان در چارچوب ادغام یافته طب نوین و سنتی
 1. ارتقای کیفیت غذایی متناسب با گروه های  مختلف بیماری
 1. بهبود فرآیند دارودهی ایمن و موثر
 1. تجویز منطقی و اصلاح الگوی مصرف داروهای شایع و پرمصرف براساس گایدلاین های بالینی
 1. تقویت جایگاه داروساز بالینی از طریق بهبود مشاوره و تلفیق های دارویی
 1. به روز بودن  فرمولاری دارویی بیمارستان متناسب با تغییرات خدمات مرکز و داروهای نوین در چارچوب فارماکوپه کشوری.
 1. تهیه بسته ملزومات پزشکی (دارویی و لوازم پزشکی مصرفی) برای هریک از گروه های مراقبتی مرکز و پروتکل تامین آن

G 1.4.توسعه مدیریت منابع تجهیزاتی

 1. نظام نگهداشت تجهیزات پزشکی
 1. بکارگیری صحیح تجهیزات پزشکی
 1. تهیه تجهیزات پزشکی پیشرفته
 1. بهبود مدیریت صحیح گازهای طبی

G 1.5.توسعه مدیریت منابع فیزیکی و تسهیلاتی

 1. توزیع عادلانه و متناسب تخت ها و امکانات براساس ماموریت و رسالت مرکز
 1. بهبود فضا و عملکرد انبارهای مرکز
 1. همسوسازی فضا و تسهیلات با فرآیند کاری و استقرار نظام آراستگی
 1. زمینه سازی برای تغییرآمایش خدمات مرکز
 1. نگهداشت و بازسازی سیستم فاضلاب و تاسیسات
 1. بازسازی و توسعه زیرساختهای ساختمانی و عمرانی متناسب با گسترش بخش ها و خدمات مرکز
 1. توسعه و نگهداشت زیرساختهای تاسیساتی مرکز به ویژه زیرساختهای گرمایش و سرمایش

G 1.6.توسعه مدیریت مالی مرکز

 1. تدوین و اجرای پروتکل مراقبت های VIP براساس بیمه های تکمیلی به میزان 10 درصد تخت های مرکز
 1. بهبود فرآیند نظام پرداخت مبتی بر عملکرد
 1. بررسی نحوه تامین منابع مالی به روش های نوین در چارچوب PPP به ویژه در بخش طب هسته ای و رادیوتراپی
 1. انجام حسابرسی مستقل مالی و تدوین گزارشات مالی و تحلیل صورت های مالی در راستای مدیریت هزینه و افزایش بهره وری
 1. ارتقای جایگاه حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی
 1. جذب منابع و ایجاد پایداری منابع مالی به ویژه ساماندهی منابع خیرین
 1. بهبود ارتباط با بیمه های تکمیلی و پایه

G 1.7.مدیریت خطر، حوادث و بلایا

 1. مدیریت ریسک و کاهش آسیب در سطح بخش و مرکز
 1. چابک سازی سازمان در پاسخگویی و در راستای رسالت مرکز به ویژه در حوادث و بحران
 1. تقویت میزان پاسخگویی مرکز در حوادث و بلایا

G 1.8.توسعه نظام تصمیم گیری مبتنی بر شواهد

 1. بهبود نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری به صورت یک نظام یکپارچه سیاستگذاری، برنامه ریزی
 1. بکارگیری خرد جمعی و تصمیم گیری مشارکتی
 1. حرکت به سمت سازمان یادگیرنده و تقویت جایگاه مدیریت دانش و به کارگیری تجربیات
 1. استقرار نظام ممیزی داخلی و اعتباربخشی آموزشی، پژوهشی و درمانی

G 1.9.بهبود فرآیندها و اصلاحات نظام اداری

 1. تنظیم بسته نقش و ارتباطات درون بخشی و برون بخشی در کلیه بخش های بالینی و غیربالینی (مسئولیت ها و اختیارات)
 1. استقرار نظام مدیریت بهره وری و سنجش بهره وری در ابعاد مختلف نیروی انسانی، ساختار، فرآیندها و منابع و زیرساخت ها
 1. بهبود نظام برونسپاری و پایش عملکرد
 

 

G 2.تعالی نظام مراقبت و درمان به صورت ایمن و اثر بخش

 

اهداف کیفی

سیاستهای اجرایی

G 2.1.تعالی خدمات پاراکلینیک و دی کلینیک

 1. فعال سازی درمانگاه و خدمات سرپایی براساس خدمات تخصصی و فوق تخصصی
 1. ارتقای عملکرد چرخه و  نظام مراقبت از خون و هموویژلانس
 1. افزایش کیفیت عملکرد آزمایشگاه و بهبود روابط و خدمت رسانی به بخش ها
 1. افزایش کیفیت عملکرد واحد تصویر برداری و بهبود روابط و خدمت رسانی به بخش ها
 1. توسعه خدمات و مداخلات غیرتهاجمی تشخیصی-درمانی

G 2.2.تعالی عملکرد اتاق عمل

 1. بهبود عملکرد و فرایند اعمال جراحی با تاکید بر کاهش میزان کنسلی ها و خطاهای حین اعمال جراحی
 1. گسترش اعمال جراحی پیشرفته به ویژه پیوند قلب و عروق
 1. فعال سازی و بهبود وضعیت اتاق عمل های سرپایی
 1. بهبود عملکرد واحد استریل سازی و ضدعفونی در قسمتهای مختلف مرکز

G 2.3.تعالی مراقبت های عمومی بالینی مرکز

 1. بهبود مدیریت در سطح بخش از طریق تقویت جایگاه تیم مدیریتی بخش با محوریت رئیس بخش و سرپرستار
 1. بهبود دسترسی به پزشکان دارای صلاحیت در شبانه روز
 1. بهبود فرایند ارزیابی اولیه و طبقه بندی بیماران و توزیع مناسب در سرویس ها و تخت ها
 1. تهیه و بکارگیری گایدلاین نحوه مشارکت بیمار در فرآیند تصمیم گیری و مراقبت ها
 1. تهیه و بکارگیری گایدلاین های درمانی گروه مراقبت های تعریف شده در ارتباط با ماموریت و بومی سازی آنها در شرایط مختلف اجتماعی-اقتصادی
 1. بهبود فرآیند استدلالهای بالینی و دستورگذاری اساتید و رزیدنت ها و اطمینان از اجرای به موقع و صحیح آن
 1. بهبود فرآیند مدیریت درد و مراقبت های آرامبخشی و تسکینی
 1. بهبود فرایند عوارض ناخواسته درمانی
 1. بهبود فرایند ویزیت و راندهای درمانی-آموزشی همزمان بودن با راند کارتکس دارویی
 1. بهبود  فرایند مشاوره ها و چرخه بین سرویس های مختلف مرتبط با آن
 1. بهبود فرایند تحویل و تحول بیمار در بین شیفت ها
 1. هماهنگی بین سرویس های مختلف و بهبود فرآیند چرخش بیمار بین بخش ها
 1. بهبود فرآیند نحوه ارجاع بیماران در سطوح مختلف نظام ارجاع و نحوه پیگیری آنها (Follow up) با استفاده از فناوری های نوین (Telemedicine) با تاکید بر مادارن پرخطر، نوزادان، مشاوره های فوق تخصصی داخلی مانند نفرولوژی، عفونی، ریه، قلب، پیوند
 1. ارتقای کیفیت مراقبت های درمانی در بخش های مراقبت عمومی با استفاده از تکنیک نوین مدیریتی همچون شش سیگما و ...
 1. ارایه خدمات ویژه پزشکی و پرستاری برای تختهای خصوصی در بخش های مراقبت

G 2.4.توسعه خدمات فوریت های پزشکی و حاد مرکز

 1. ارتقای کیفیت مراقبت های درمانی اورژانس زنان و زایمان  بزرگسالان با استفاده از تکنیک نوین مدیریتی همچون شش سیگما و ...
 1. ارتقای کیفیت مراقبت های درمانی اورژانس اطفال با استفاده از تکنیک نوین مدیریتی همچون شش سیگما
 1. ارتقای کیفیت مراقبت های درمانی در بخش اورژانس بزرگسالان با استفاده از تکنیک نوین مدیریتی همچون شش سیگما و ...
 1. بهبود نقش Bed-manager طب اوژانس در بیمارستان و حوزه گردش بیمار از سرویس اورژانس به جنرال و سپس به سرویس های فوق تخصصی
 1. بهبود پذیرش بیمارن ارجاعی از مراکز درمانی دیگر از طریق اورژانس و سیستم پیش بیمارستانی

G 2.5.توسعه خدمات مراقبت ویژه مرکز

 1. بهبود عملکرد پزشکان به ویژه پزشکان مقیم
 1. بهبود عملکرد پرستاری به ویژه از طریق توانمند سازی و مهارت دهی بالینی با تاکید بر توانایی های مدیریتی
 1. ارتقای کیفیت مراقبت های درمانی در بخش های مراقبت ویژه با استفاده از تکنیک نوین مدیریتی همچون شش سیگما و ...

G 2.6.ارتقاء وضعیت کنترل عفونت مرکز

 1. بهبود عملکرد فضاهای ایزوله از طریق جداسازی بیماران براساس وضعیت ریسک عفونت و تخصیص مناسب تخت و فضا بین بیماران
 1. بهبود عملکرد تسهیلات و تاسیسات در راستای کاهش عفونت های بیمارستانی
 1. تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها
 1. اصلاح رفتار و فرهنگ سازی در جهت ارتقای بهداشت دست به ویژه در ارائه دهندگان خدمات.
 1. بهبود نظارت بر عملکرد تجهیزات پزشکی و استریل سازی و ضدعفونی کردن آنها
 1. مدیریت بیماریهای واگیردار در مرکز

G 2.7.ارتقاء وضعیت ایمنی بیمار در مرکز

 1. ترخیص ایمن و پیگیری بعد از ترخیص بیمار
 1. استقرار نظام مدیریت خطر و کاهش آسیب
 1. شناسایی صحیح بیماران و طبقه بندی بیماران به ویژه بیماران پرخطر، مادران باردار و ...
 1.  بهبود زیر ساخت ها جهت ارتقای ایمنی بیمار
 1. اقدامات مربوط به ارتقاء ایمنی بیمار در سطح بخش ها

G 2.8.ارتقاء وضعیت مراقبت های درمنزل، توانبخشی، تسکینی و پزشکی از راه دور مرکز

 1. استقرار بسته مراقبت های بازتوانی در کلیه بخش ها و مراقبت های مرتبط به ویژه در دوران تکامل کودکی و سالمندی
 1. ارایه خدمات در منزل و پیگری مراقبت بیماران در محیط خانه
 1. طراحی و استقرار بسته مراقبت های تسکینی با استفاده از رویکرد ارتقای سلامت، طب مکمل در سطح پیشگیری
 1. گسترش خدمات پزشکی از راه دور
 

 

                           

 

G 3.ارتقاء عملکرد نظام آموزش و پژوهش در مرکز

 

اهداف کیفی

سیاستهای اجرایی

G 3.1.ارتقاء فرایند های نظام آموزش رسالت محور و پاسخگو در حوزه پزشکی و پیراپزشکی مرکز

 1. یکپارچه سازی علم و عمل و همسوسازی فعالیت های پژوهشی در راستای مداخلات و مراقبت های سلامتی در گروه های مختلف درمانی در راستای نظام آموزشی پاسخگو و رسالت محور
 1. گسترش فرهنگ رعایت اصول حرفه ای گری در دوره های تربیتی
 1. بهبود روابط بین پزشک و فراگیران با بیمار از طریق تقویت ارتباط موثر و رعایت مسائل حقوقی و تصمیم گیری های بالینی با مشارکت آگاهانه بیمار
 1. بهبود روابط بین اساتید و فراگیران در کلیه رشته ها و کادر درمان در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور با تاکید بر حقوق و تکالیف متقابل
 1. تدوین دوره جامعه پذیری دانش آموختگان (کلیه رشته ها و سطوح تحصیلی) براساس مراقبت های تعریف شده در رسالت مرکز افضلی پور
 1. تقویت آموزش و مهارت دهی کارآموزان و کارورزان دوره پزشکی عمومی و تقویت ساماندهی آنها در مرکز براساس برنامه پیشرفته و از قبل تعریف شده (لاگ بوک) در بین گروه های آموزشی مختلف با هماهنگی دانشکده پزشکی
 1. تاکید بر ارتقای دوره های کارورزی و کارآموزی مربوط به رشته های غیر پزشکی از جامعه پذیری تا برنامه های آموزشی تعریف شده (لاگ بوک) در مرکز با هماهنگی دانشکده های مرتبط
 1. شفافیت بین وظایف و نقش های مختلف بین گروه های آموزشی و درمانی و همچنین بین اساتید و دانش آموختگان و کادر پرستاری و بهبود روابط بین آنها
 1. تقویت و بهبود برنامه ریزی نحوه توزیع و چرخش اساتید و فراگیران بین گروه ها و سرویس های مختلف و همچنین مراکز آموزشی درمانی مرتبط؛ هماهنگ و متناسب با نیازهای درمانی و با توجه به کمبود فراگیران بعضی از رشته ها
 1. تقویت توان فراگیران در استدلالات بالینی و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
 1. بازنگری چیدمان فضاهای آموزشی و آمایش فضای آموزشی متناسب با فضای درمانی و پژوهشی
 1. بهبود نظام ارزشیابی دانش آموختگان (پزشکی و غیر پزشکی) براساس آزمونهای نوین و سنجش آگاهی، قدرت استدلال و مهارت
 1. تقویت انضباط آموزشی بین فراگیران کلیه رشته ها و سطوح تحصیلی از نظر حضور و غیاب و ثبت تایمکس
 1. تقویت کار تیمی بین گروه ها و همچنین راندها و گراند راندهای آموزشی و کیس ریپورت ها و CPC ها و مورنینگ ها
 1. ارتقای مسئولیت های اجتماعی فراگیران و افزایش انگیزش در آنها در حیطه آموزشی
 1. تقویت و توانمندسازی کادر نیروی انسانی غیر آموزشی معاونت آموزشی، پژوهشی و رابطین گروه های مختلف و تعریف شفاف نقش ها و وظایف آنها
 1. بهره مندی از فناوری های نوین آموزش پزشکی

G 3.2.تعالی عرصه پژوهش های بالینی و کاربردی مرکز

 1. ساماندهی پایان نامه های فراگیران پزشکی و غیر پزشکی در سطوح مختلف به ویژه رزیدنت های متناسب با نیازهای مرکز
 1. داده کاوی اطلاعات و بکارگیری روش های نوین آماری و هوش مصنوعی مربوط به مراقبت های تعریف شده در ماموریت از جنبه های مختلف مدیریت بیماری (مراقبت درمانی و پرستاری، انفورماتیک پزشکی، مدیریتی، اقتصادی، اپیدمویولوژی) در زمینه اقدامات تعریف شده در ماموریت
 1. طراحی بسته کامل خدمات با استفاده از تجربیات DCP3 در زمینه اقدامات تعریف شده در ماموریت
 1. گسترش نظام های ثبت و مراقبت: رفتارهای پرخطر نما، کیست هیداتیک و  سایر زمینه های تعریف شده در ماموریت
 1. همکاری با مراکز تحقیقاتی پشتیبان و انعقاد تفاهم نامه جهت انجام طرح های مشترک  گسترش شبکه تحقیقاتی سیستم محور
 1. توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان در حوزه پژوهش
 1. توسعه زیرساختهای پژوهشی

G 3.3.ارتقاء عملکرد و توانمندسازی اعضای هیأت علمی

 1. توانمندسازی کادر اجرایی برای انجام مداخلات تجربی و کاربردی و Action Research جهت ارتقای عملکرد
 1. همراستا نمودن نظام اعتباربخشی آموزشی و درمانی
 1. تقویت جایگاه EDO به عنوان اتاق فکر و واحد تحقیق و توسعه آموزش پزشکی مرکز و گسترش ارتباط آن با معاونت آموزش دانشگاه (EDC) و دیگر EDO  های مراکز آموزشی

G 3.4.توسعه زیرساختهای آموزشی، پژوهشی و رفاهی

 1. توسعه و بهسازی فضاهای اقامتی و اسکان دانش آموختگان
 1. توسعه و بهسازی فضاهای مشترک آموزشی و مطالعاتی و آزمایشگاه کسب مهارت (Skill lab) دانش آموختگان
 1. توسعه و بهبود تسهیلات رفاهی دانشجویان و اساتید
 1. ارائه خدمات الکترونیک و غیرحضوری به دانش آموختگان و اساتید
 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 4.حمایت از گیرنده خدمت و بهبود کیفیت مستمر با تاکید بر ارتقاء سلامت در راستای مسئولیت های اجتماعی

اهداف کیفی

سیاستهای اجرایی

G 4.1.ارتقاء وضعیت حقوقی بیمار در امور درمانی، رفاهی، آموزشی و پژوهشی مرکز

 1. رعایت حقوق بیمار با تاکید بر اصول حرفه ای گری و کد های اخلاق تعریف شده رفتاری به ویژه در بخش
 1. برندسازی و ارتقای وجه عمومی مرکز و افزایش هویت سازمانی
 1. بهبود ارائه خدمات جانبی به بیماران از طریق دسترسی بیماران و انجام امور تسهیلاتی
 1. ایجاد تسهیلات رفاهی و کمکی بین بخشی و درون بخشی جهت امور رفاهی و تفریحی بیماران
 1. آگاهی و اخذ رضایت آگاهانه از بیماران در مشارکت فرآیندهای مرکز

G 4.2.ارتقاء عملکرد مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

 1. مدیریت فضای سبز و استفاده از روش های نوین
 1. کاهش خطر مواد زائد بیمارستانی از طریق ارتقای عملکرد مدیریت مواد زائد بیمارستانی(فاضلاب، آلاینده های هوا، زباله های بیمارستانی) و مبارزه با حشرات موذی
 1. بکارگیری انرژی پاک در راستای به کارگیری اصول مدیریت سبز
 1.  همکاری و ایجاد شبکه با انجمن های فعال اجتماعی در سطح جامعه

G 4.3.ارتقاء سواد سلامت و آموزش به بیماران و همراهان مرکز

 1. تاکید بر اصلاح سبک زندگی و ارتقای سلامت و خود مراقبتی مراجعین
 1. اتصال بیمارستان در شبکه ارجاعات بهداشتی و مراکز جامع سلامت و پایگاه بهداشتی

G 4.4.ارتقاء خدمات اجتماعی، حمایتی، روانی و سلامت معنوی مرکز

 1. تهیه بسته مراقبت های معنوی و کدهای تعریف شده رفتاری به ویژه در بخش مسمومیت ها، انکولوژی و پیوندها
 1. طراحی و استقرار بسته مراقبت های روانی
 1. ارتقای عملکرد مددکاری اجتماعی به واحد خدمات اجتماعی سلامت
 1. استقرار نظام خدمات ادغام یافته مراقبتهای سلامت سالمندی با حمایتهای اجتماعی، حمایتی و روانی

G 4.5.بهبود عملکرد مرکز در امور حقوقی  و فرهنگی

 1. صیانت از امور حقوقی مرکز
 1. تلاش در گسترش و ارتقای فرهنگ اسلامی و ایرانی
 1. اخذ مجوز فعالیت های مختلف از مراجع ذیصلاح