۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۸ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۴ مرداد   

 

 

محمدجواد سلیمان پور

کارشناس پرستاری

محمد جواد مهدی پور

کارشناس پرستاری

محمدحسین بیگلری

کارشناس بیهوشی

 

انسیه رشیدی

کارشناس بیهوشی

بهاره صابری

کارشناس بیهوشی

جواد علیپور

کارشناس پرستاری

 

حبیبه امیراسماعیلی

کارشناس بیهوشی

سارا سجستانی

کارشناس بیهوشی

صدیقه ابراهیمی

کارشناس بیهوشی

 

عباس ایازی

کارشناس بیهوشی

مینا ثمره نظری

کارشناس بیهوشی

ندا سالار پور

کارشناس بیهوشی

 

نرگس نامجو

کارشناس پرستاری

 

هلما محمد زاده

کارشناس بیهوشی

زهرا پارسایی

کارشناس بیهوشی

 

احسان افضلی

کارشناس پرستاری

 

 

 

 

 

 

 

 

مریم مومن آبادی

کارشناس پرستاری

 

 

 

 

 

 

 

عبدالرضا محمدی

کارشناس پرستاری