۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۶ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۶ تير   

 

 

   دفتر پرستاری                                                           31328416

 

 

   سوپروایزر اورژانس                                                09916677419

 

 

   سوپروایزر بخش                                                    09916677420