۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۵ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۵ تير   
 

وابستگی سازمانی ( Affiliation ) 

 

 

 
بیمارستان افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 
 
Afzalipour Hospital, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran