۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد   

 فاطمه دکان گیتی

 

   - مسئول واحد مدارک پزشکی

 

   تلفن   31328492