۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۲ شهريور   

 شهرزاد برخوردار

 

 

   - مسئول واحد مددکاری اجتماعی

                                                                                                                                                  

  -  دکترای علوم اجتماعی

 

   تلفن   31328360

 

   -جیمیل واحدمددکاری         madadkariafzalipour@gmail.com