۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۴ دي   
 

 دکتر علیرضا کلانتری

 

 

   - کارشناس واحد بهبود کیفیت

   - دکتری مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

 

   تلفن   31328271