۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد   

رضوان کارآموزیان

 

     - کارشناس واحد بهبود کیفیت

     - کارشناس رسیدگی به شکایات

     - کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

   تلفن31328419

 

 


 ماریا نامجو باغینی

 

   - کارشناس واحد بهبود سیستم ها و روش ها

   - کارشناس ارشد مدیریت دولتی

 

   تلفن   31328271