۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۱۳ تير   

دکتر بهناز باقریان

 

   - مسئول آموزش بالینی دانشجویان غیرپزشکی

   -  دکترای تخصصی پرستاری

   - مرتبه علمی: استادیار

 

   تلفن   31325000