۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد   

حسام اله بخشی

 

   - مسئول عمران و ساختمان (دفتر فنی)

   -  کارشناسی ارشد معماری

 

   تلفن   31328392