۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد   
 

 دکتر کامبیز بهاء الدینی بیگی

 

 

 

   - مسئول واحد پزشکی از راه دور

 

 

   - دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی گرایش تله مدیسین و سلامت الکترونیک دانشگاه استرالیا 

 

  - متخصص طب اورژانس از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

   - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

   - مرتبه علمی دانشیار

   

 

   تلفن    31328427