۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱ آذر   

تقویم آموزش به کارکنان آبان ماه 1400

 

 

 

عنوان دوره

 

تاریخ برگزاری

مدرس

 

 

کنترل خشم

 

1400/8/5

خانم حمزه

عمومی

 

اخلاق اداری

 

1400/8/6

خانم خدایی

عمومی

 

CPR مقدماتی

 

1400/8/11

خانم حاج محمدی

عمومی

 

بهبود کیفیت (اعتباربخشی)

 

1400/8/13

خانم کمساری

عمومی

 

تمرین آتش نشانی

 

1400/8/15

-

عمومی

 

کنترل کیفی در آزمایشگاه

 

1400/8/16

دکتر لشکری

شغلی (ویژه پاتولوژی)

 

ویتامین ها و مواد معدنی

 

1400/8/17

خانم امینی

شغلی 

 

برنامه عملیاتی

 

1400/8/20

خانم رحیمی

عمومی

 

تکنیک های فرزند پروری

 

1400/8/25

خانم سلمانی

عمومی

 

همووِیژلانس

 

1400/8/26

دکتر لشکری

شغلی