۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد   

دکتر آناهیتا بهزادی

 

 

   - پیگیری امور بیماران

 

   - مسئول واحد امور هماهنگی بین بخشی

 

 

   -  مشاور رئیس بیمارستان

 

   - دکترای سیاست گذاری سلامت

 

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

   مرتبه علمی: استادیار

 

   تلفن:       03431328403