۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۵ دي   
 

 دکتر احمد انحصاری

 

   - متخصص رادیولوژی

   

 

   تلفن 31328456 

 


 

 

 دکتر مهسا سیروئی

 

 

   - متخصص رادیولوژی

   

 

   تلفن 31328456 

 


 

 دکتر فاطمه خواجه حسنی

 

 

   - متخصص رادیولوژی

   

 

   تلفن 31328456

 

 


 

 
 

 دکتر سمیرا سلاجقه

 

 

   - متخصص رادیولوژی

   

 

   تلفن  31328456 

 


 

 

 دکتر پریا سلطانی نژاد

 

   - متخصص رادیولوژی

   

 

   تلفن  31328456 

 


 

 

 دکتر رامیتا شهابی فر 

 

   - متخصص رادیولوژی

   

 

   تلفن  31328456 


 

 دکتر محمدرضا کاشانی

 

   - متخصص رادیولوژی

   

 

   تلفن  31328456