۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۸ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۳ دي   

برنامه کمیته مدیریت آموزشی وپژوهشی سه ماهه چهارم سال 1401

 

نام کمیته

توالی کمیته

دبیر کمیته

روز

دی

بهمن

اسفند

ساعت

 

تیم مدیریت آموزش و درمان

 

ماهیانه

خانم کریمدادی

یکشنبه

4

8

7

7:30

 

فراگیران

 

3ماهه خانم ترابی دوشنبه - 2 - 11:00

 

اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

 

ماهیانه

خانم موسوی

سشنبه

20

4

2

11:00

 

صیانت، حجاب و عفاف، امور فرهنگی، امر به معروف و نهی از منکر

 

سه ماهه

خانم عباسی

چهارشنبه

-

5

-

 

11:00