۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۸ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۷ خرداد   

برنامه کمیته مدیریت آموزشی سه ماهه دوم 1400

 

 

 

تیر

 

مرداد

 

شهریور

 

شنبه

 

1400/4/12

 

ساعت 7:30

شنبه

 

1400/5/9

 

ساعت 7:30

شنبه

 

1400/6/13

 

ساعت 7:30