۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۲ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۷ خرداد   

 

اعضاء تیم مدیریت آموزش و درمان

 

 

آقای دکتر مهرالحسنی

رئیس بیمارستان

آقای مقبلی

مدیر بیمارستان

آقای دکتر محمدرضا لشکری زاده

معاون آموزشی بیمارستان

آقای دکتر میثم یوسفی

معاون درمان بیمارستان

آقای دکتر غلامرضا صدیقی

مدیر آموزشی

آقای دکتر امید اسلامی

مدیر پژوهشی

خانم دکتر مریم کوهستانی

مسئول واحد EDU

خانم مریم شافعی

مترون بیمارستان

خانم دکتر سنجری

مدیر گروه داخلی

آقای دکتر محمد شفیعی

مدیر گروه جراحی

خانم دکتر زهره سالاری

مدیر گروه زنان

آقای دکتر انحصاری

مدیر گروه رادیولوژی

آقای دکتر محمدمهدی باقری

مدیر گروه کودکان

آقای دکتر لاری زاده

مدیر گروه رادیوآنکولوژی

خانم دکتر رضوان امیری

مدیر گروه پوست

آقای دکتر سعید برازنده پور

طب اورژانس

آقای دکتر حسین صادقی

بخش قلب

آقای دکتر حسین ستاری

بخش بیهوشی

خانم کمساری

مسئول واحد بهبود

خانم خانبابا

مسئول کمیته های بیمارستان

خانم فاطمه کریمدادی

دبیرکمیته