۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۱ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد   
 
 

دکتر امید اسلامی

 

   - مدیر پژوهش

 

   - سرپرست واحدتوسعه تحقیقات بالینی

 

   - دکترای فوق تخصصی بالینی/ بیماری های گوارش و کبد بالغین

 

   - مرتبه علمی استادیار

    

 

  

 تلفن   31328322

 

 پست الکترونیک    o.eslami@kmu.ac.ir