۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۱ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد   
 
 

 دکتر غلامرضا صدیقی

 

   - مدیر آموزش

   - رئیس بخش  ICU اطفال

   - فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی 

   - مرتبه علمی استادیار

  

 

  

 تلفن   31328322