۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ خرداد  

 

نحوه دسترسی بیماران و مراجعین به واحد مراقبت در منزل

 

در صورت تمایل بیمار به ادامه درمان در منزل به پزشک و سرپرستار بخش اطلاع می دهد و از طریق سرپرستار ، بیمار به واحد مراقبت در منزل معرفی می شود .

بیمار یا همراهی و کلیه مراجعین همه روزه از ساعت 7:30 تا 13:45 دقیقه می توانند به واحد مراقبت در منزل مستقر در دفتر پرستاری تماس بگیرند .

بیماران می توانند هرگونه پیبشنهاد یا انتقاد در زمینه واحد مراقبت در منزل را می توانند همه روزه در ساعات اداری با مراجعه یا با شماره تلفن 31328420-034 با این واحد تماس حاصل نمایند.