۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ خرداد   

به استناد ماده 22 آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل مصوب 1395/4/15 به شماره 691/101/د ابلاغی مقام عالی وزارت و به منظور ساماندهی مراقبت در منزل و نظارت بر تداوم درمان پس از ترخیص ، واحد مراقبت در منزل در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور ارائه خدمت می نماید .

اهداف:

  • ساماندهی، تداوم و هماهنگی در ارائه مراقبت از بیمار پس از ترخیص از بیمارستان
  • مراقبت ایمن و به صرفه در منزل در راستای کاهش زمان بستری در بیمارستان
  • کاهش هزینه های درمانی مراقبتی
  • کاهش دوران نقاهت
  • کنترل و کاهش عفونتهای بیمارستانی
  • توانبخشی و بهبودکیفیت خدمات پرستاری
  • افزایش رضایت مندی بیماران و خانواده ها