۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ خرداد   
 

 

 ناهید حاج محمدی

 

    - مسئول واحد مراقبت در منزل

    - سوپروایزر آموزش سلامت

    - فوق لیسانس پرستاری داخلی جراحی

 

   تلفن   31328420