۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۳ تير   

 

دکتر احمد انجم شعاع

 

   - مسئول فنی آزمایشگاه

   - دکترای ژنتیک پزشکی

   - استادیار

 

   تلفن   33257546

   - پست الکترونیک anjomshoaa@kmu.ac.ir

 


 دکتر نصراله صالح گوهری

 

   - دکترای ژنتیک پزشکی

   - دانشیار 

 

   تلفن  33257546

   - پست الکترونیک     n_salehgohari@kmu.ac.ir

 


 دکتر کلثوم سعید

 

   - دکترای ژنتیک پزشکی

   - استادیار

 

   تلفن 33257546

   - پست الکترونیک   kolsoum.saeidi@gmail.com