۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت   

 

دکتر احمد انجم شعاع

 

   - مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک

   - دکترای ژنتیک پزشکی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

   تلفن:       33257546