۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۵ دي   

 

 

مهلا حسین زاده مهرابی

 

   - سوپروایزر آزمایشگاه

   - کارشناس آزمایشگاه

 

   تلفن   33257546

 

 


 

 

اعظم عرب زاده جاکینی

 

   - کارشناس آزمایشگاه

 

   تلفن   33257546

 

 


 مرضیه محمدی

 

 

   - کارشناس ثبت کلیه  داده ها

   تلفن  33257546

 

 


طاهره حسینی زاده بیدویی

 

   - مسئول پذیرش

 

   تلفن 33257546

 


 

عاطفه پورمحی آبادی

 

   - کارشناس آزمایشگاه

 

   تلفن   33257546

 


جواد شکریان

 

   - کارشناس آزمایشگاه

   تلفن 33257546

 

 


 

مینا غلامی

 

   

   - کارشناس آزمایشگاه

 

   تلفن   33257546