۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد   

 

 حوریه اهتمام

 

   - کارشناس واحد آمار و رصد

   - کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

 

   تلفن   31328271