۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۴ دي   

دکتر علیرضا کانتری

 

 

 

   - مسئول واحد برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

   - دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

   تلفن  31328405