۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد   

سمانه کمساری

 

   - مسئول اداره بهبود و کیفیت

   - مسئول واحد برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

   - کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

 

   تلفن  31328405