۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۱۸ مهر   

تقویم کمیته ها در سه ماهه سوم (مهر، آبان، آذر) سال 1400

 

 

حیطه: زیر مجموعه ریاست 

 

 

 

نام کمیته

توالی کمیته

دبیر کمیته

روز

مهر

آبان

آذر

ساعت

 

اجرائی

 

ماهیانه

آقای دکتر کلانتری

دوشنبه

19

17

22

10:00

 

پایش و سنجش کیفیت

 

ماهیانه

خانم کمساری

دوشنبه

3(شنبه)

3

1

9:00

 

مدیریت خطر حوادث و بلایا

 

ماهیانه

آقای عسکر پور 

شنبه

17

15

13

10:00

 

ایمنی

 

ماهیانه خانم حیدری نژاد یکشنبه 11 9 (8:00) 14 9:00

 

طرح و برنامه ریزی

R a D))

 

ماهیانه

خانم کمساری

پنجشنبه

10

13

11

10:00

 

حقوقی و سلامت اجتماعی

 

دو ماهه

خانم حسنی/

خانم  جوینده

یکشنبه

 

16

 

9:00

 

بهداشت روان و سلامت معنوی

 

دو ماهه

خانم سلمانی

یکشنبه

 

16

 

10:00

 

ارتقاء سلامت و آموزش خودمراقبتی به بیمار

 

ماهیانه

خانم حاجی محمدی

پنجشنبه

22

20

18

9:00

 

رسانه سلامت

 

ماهیانه

خانم حاجی محمدی

پنجشنبه

22

20

18

10:00

 
 
 
 
 

حیطه: معاونت آموزشی و پژوهشی

 

نام کمیته

توالی کمیته

دبیر کمیته

روز

مهر

آبان

آذر

ساعت

 

شورای آموزشی

 

ماهیانه

خانم کریمدادی

شنبه

10

8

6

7:30

 

نشست مدیران آموزشی و پژوهشی

 

هرهفته خانم کریمدادی شنبه 24،17،3 29،22،15،1 27،20،13 7:30

 

EDO

 

ماهیانه دکترسینایی چهارشنبه 21 26 24 11:00

 

فراگیران

 

3ماهه خانم ترابی چهارشنبه   19   11:00

 

شورای پژوهشی

 

هرهفته آقای دکتر اسلامی شنبه 24،17،10،3 1،8،15،22،29 6،13،20،27 11:30

 

اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

 

ماهیانه

خانم عوض نژاد

چهارشبه

7

5

3

9:00

 

صیانت، حجاب و عفاف، امور فرهنگی، امر به معروف و نهی از منکر

 

سه ماهه

خانم عوض نژاد

یکشنبه

7

 

 

 

10:00

 

 

 

 

حیطه: معاونت درمان 

 

نام کمیته

توالی ماهیانه

دبیرکمیته

روز

مهر

آبان

آذر

ساعت

 

شورای درمان

 

ماهیانه

دکتر یوسفی

شنبه

10

8

6

7:30

 

نشست اعضای درمان

 

2باردرماه دکتر بهزادی چهارشنبه 21 5و19 3و17 11:30

 

کمیته ارتقای راهبردی خدمات بخش اورژانس

 

ماهیانه

خانم مومنی

سه شنبه

6

11

16

8:30

 

پاراکلینیک- درمانگاه

 

ماهیانه

خلنم اسدی

پنجشنبه

8

13

11

8:30

 

 طب انتقال خون

 

ماهیانه

خانم سلیمانی

سه شنبه

27

25

30

9:00

 

درمان، دارو و تجهیزات پزشکی

 

ماهیانه

خانم دکتر جهانشاهی

دوشنبه

12

10

15

9:00

 

مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج/پریناتال/احیای نوزادان/کودکان 1تا 59 ماهه/ مادران

 

ماهیانه/حسب ضرورت

خانم دهقان/

 

دوشنبه

26

24

29

11:00

 

مدیریت برنامه ریزی و مراقبت های حرفه ای

 

ماهیانه

خانم شافعی

سه شنبه

20

18

23

9:00

 

ترویج زایمان طبیعی و ایمن-ترویج تغذیه با شیر مادر

 

ماهیانه

خانم شجاعی/خانم بهادر

چهارشنبه

14

12

10

9:00

 

کنترل عفونت

 

ماهیانه

خانم شکریان

چهارشنبه

28

26

24

11:00

 

کنترل کیفیت((QC

 

روز های زوج

خانم زراعت

روزهای زوج هفته

7:30

 
 
 
 
 
 
 

حیطه: معاونت توسعه و مدیریت منابع

 

نام کمیته

توالی کمیته

دبیر کمیته

روز

مهر

آبان

آذر

ساعت

 

بهداشت محیط و تاسیسات

 

ماهیانه

خانم مظفری/ آقای پورجعفری

شنبه

24

22

20

9:00

 

حفاظت فنی

 

ماهیانه

خانم حیدری

یکشنبه

25

23

21

9:00

 

اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی (کارانه طب اورژانس)

 

ماهیانه

خانم دکترغفاری

پنجشنبه

1

6

4

9:00

 

مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

 

ماهیانه

خانم بنی اسدی،

پنجشنبه

29

27

25

9:00

 

کمیته انضباط اداری،نقل و انتقالات و انتصابات و شورای توسعه و اصلاحات نظام اداری

 

ماهیانه

آقای رئیسی

یکشنبه

4

9 (10:00)

7

9:00

 

تغذیه و رژیم درمانی

 

دوماهه

خانم پوراصغری

سه شنبه

17

 

13

8:00

 

مدیریت سبز

 

دوماهه

آقای حاج حسینی

سه شنبه

 

4

 

8:00

 

قراردادها

 

دوماهه

خانم طاهری

سه شنبه

 

4

 

10:00

 

امور مالی

 

دوماهه آقای زارع سه شنبه 6   16 10:00