۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۴ دي   

 

 

 دکترفرانک سلاجقه

 

   

    - مسئول ایمنی بیمار

    - مسئول فنی 

    - متخصص داخلی

 

 

   تلفن   31328403

   

 

 


 لاله یزدان پور

 

   - کارشناس واحد ایمنی و مدیریت خطر

   - کارشناس پرستاری

 

   تلفن   31328419