۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۴ دي   
 
 

 دکتر فرانک سلاجقه 

 

 

    

    - مسئول ایمنی بیمار

    - مسئول فنی 

    - متخصص داخلی

 

 

   تلفن   31328403

   

 

 


لاله یزدان پور

 

   - کارشناس واحد ایمنی و مدیریت خطر

   - کارشناس پرستاری  

 

   تلفن   31328419