۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۶ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ دي   
 
 

 دکتر میثم یوسفی

 

    - معاون درمان

    - مسئول ایمنی بیمار

    - مسئول فنی 

    - فلوشیپ ایمنی شناسی

 

 

   تلفن   31328403

   

 

 


 مریم حیدری نژاد

 

   - کارشناس واحد ایمنی و مدیریت خطر

   - کارشناس ارشد پرستاری سالمندی 

 

   تلفن   31328419