۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۲۵ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۴ دي   

 

مرضیه خدایی

 

   - مسئول اداره بهبود کیفیت

   - دکتری مدیریت منابع انسانی

 

   تلفن  31328405