۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۲۵ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۳۰ خرداد   

 

 سمانه کمساری

 

   - مسئول اداره بهبود و کیفیت

   - کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

 

   تلفن  31328405