۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۲۵ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ آبان   

                                   

دکتر فرانک سلاجقه

 

   - مسئول فنی 

                                                                         

   - متخصص بیماری های داخلی

 

 

   - مرتبه علمی: استادیار

   

 

   تلفن   31328325