۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۲۵ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ شهريور   

 

دکتر احمد انجم شعاع

 

   - ریاست

   - دکترای ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

   تلفن:       03431328401

 

   پورتال علمی:    https://isid.research.ac.ir/Ahmad_Anjomshoaa
 

 
 
 
 
 

بیانیه ریاست مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

 

سلامت بزرگترین نعمت  هستی و امانت الهی جهت رشد و تعالی انسان و قرب  به حق تعالی است  که حفظ و ارتقای آن  برای  جامعه و آحاد افراد تکلیف و حقی همگانی  می باشد. تلاش در  تحقق سلامت و  درمان بیماری ها   خدمتی ستودنی  برای حفظ کرامت  و تعالی انسان  است که این امر در مرکز آموزشی و درمانی  افضلی پور  با نیت خالص واقف آن  دو چندان نمود پیدا کرده و برای شاغلین افتخاری است  که با ارتقای عملکرد و شایستگی خود برای حفظ سلامت و تعالی  مردم شریف این خطه فعالیت نمایند.

این انگیزه و اراده برای تعالی انسان ها است که منجر به شکل گیری تعاملات منسجم و هماهنگ،  کارگروهی  همراه با فرهنگ سازمانی  مبتنی بر شایستگی و خلاقیت شده  و هویت این مرکز را حفظ و تعالی خواهد داد. حفظ این انگیزه و اراده جز از طریق نوع دوستی، حفظ احترام  و خیرخواهی برای خود، بیماران و همراه هان آنها ، بکارگیری خرد جمعی و انتخاب آگاهانه میسر نخواهد شد.

امید است با اتکال به عنایت باری تعالی ، به این امر متعهد باشیم

 

 

ریاست مرکز آموزش و درمانی  افضلی پور کرمان