۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۵ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد   

 

 دکتر ابوالفضل صلواتی زاده

 

   - رابط امور خیرین و خیریه ها

 

   تلفن   31328363