۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۲۷ فروردين   

دکتر ربابه حسینی سادات

   - رئیس بخش

   - فلوشیپ ناباروری

   

   تلفن  03431328487


 

 دکتر مریم میرزایی

   - فلوشیپ ناباروری

   

   تلفن 03431328487

 


 

 

  دکتر لیدا سعید

   - فلوشیپ ناباروری

   

   تلفن 03431328487

 


 

 دکتر احسان ضمانتی یار

     - متخصص اورورلوژی 

     

   تلفن 03431328487

 

 


 

 

 دکتر تورج رضا میرشکاری

   - متخصص پاتولوژی

   

   تلفن  03431328487


 

 

 دکتر ساره عاشورزاده

   - مسئول فنی آزمایشگاه

  - دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل

   

   تلفن  03431328487