۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۸ فروردين   

روزهای ویزیت اساتید بخش در سال 1401:

 

 

 

شنبه

 

دکتر میرزایی

 

یکشنبه

 

دکتر احسان ضمانتی یار (ویزیت مردان)

دکتر لیدا سعید

 

دوشنبه

 

دکتر حسینی سادات

 

سه شنبه

 

دکتر لیدا سعید

 

چهارشنبه

 

دکتر حسینی سادات

دکتر احسان ضمانتی یار (ویزیت مردان)

 

پنج شنبه

 

دکتر احسان ضمانتی یار (ویزیت مردان)
 

 

تلفن تماس جهت نوبت گیری :    03431328487