۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۲۱ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد   

 

 ناهید حاج محمدی

 

   - مسئول واحد ارتقاء سلامت

 

   - سوپروایزر آموزش سلامت

 

   - فوق لیسانس پرستاری داخلی جراحی

 

 

   تلفن   31328420