۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد   

 

 نرجس بنی اسدی 

 

   - سرپرست اداره فناوری اطلاعات سلامت

 

  - کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت

 

   

    تلفن   31328360