۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۹ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۴ آبان   

 

زهرا عرب آبادی

 

 

   - مددکار اجتماعی

   - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

   تلفن   31328363-33257461

 
 

 

 

 

محبوبه نیک نژاد

 

 

   - مددکار اجتماعی

   - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

   تلفن   31328363-33257461

 
 

 

 

نوا کاظمیان

 

 

   - مددکار اجتماعی

   - کارشناس مددکاری

 

   تلفن    31328363-33257461

 
 
 

 

 


 

 

 

فاطمه علویان

 

 

   - مددکار اجتماعی

   - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

   تلفن   31328363-33257461

 
 
 

 


 

 

 

ساحل پارسا

 

 

   - مددکار اجتماعی

   - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

   تلفن   31328363-33257461