۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۹ دي   

 

 

لطفا بر روی عنوان فرم مورد نظر کلیک نمائید.

 

 

 

 

فرم های واحد بهبود کیفیت

 

 

فرم ثبت و پیگیری مراجعین به مرکز

 

 

 

فرم نظرسنجی از کارکنان اداری و پشتیبانی (شیفت ثابت) بیمارستان افضلی پور

 

 

 

فرم نظرسنجی از کارکنان اداری و پشتیبانی (شیفت در گردش) بیمارستان افضلی پور

 

 

فرم نظر سنجی از همراه بیمار 

 

 

 

فرم نظر سنجی از بیماران سرپایی بیمارستان 

 

 

فرم خطاهای پیشگیرانه

 

 

فرم نظر سنجی از بیماران بخش های بستری و اورژانسی

 

 

فرم ثبت وقایع (خطاهای پزشکی- حوادث بخش های بستری)

 

 

 

فرم نظرسنجی از کارکنان واحدهای درمانی 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

فرم های واحد بهداشت حرفه ای

 

 

 

 

 

 

 

فرم های رتبه بندی مشاغل

 

 

رتبه بندی پرسنل پذیرش

 

 

 

رتبه بندی کارشناسان واحد مدیریت اطلاعات سلامت

 

 

رتبه بندی متصدیان واحد مدیریت اطلاعات سلامت

 

 

رتبه بندی پرسنل کارپردازی

 

 

 

رتبه بندی پرسنل درآمد

 

 

 

رتبه بندی پرسنل انبار

 

 

رتبه بندی پرسنل حسابداری

 

 

رتبه بندی پرسنل واحد امور قراردادها

 

 

 

رتبه بندی پرسنل واحد اموال

 

 

 

رتبه بندی پرسنل اکو

 

 

رتبه بندی پرسنل آندوسکوپی

 

 

رتبه بندی پرسنل سانتر پیوند

 

 

رتبه بندی پرسنل اطاق عمل

 

 

رتبه بندی پرسنل بخش اطفال

 

 

رتبه بندی سرپرستاران

 

 

رتبه بندی سوپروایزر بالینی

 

 

رتبه بندی پرسنل بخش اورژانس

 

 

رتبه بندی پرسنل بخش عمومی

 

 

رتبه بندی پرسنل بخش CCU 

 

 

رتبه بندی بخش مامایی

 

 

رتبه بندی پرسنل لیبر

 

 

رتبه بندی مراقبت های ویژه اطفال

 

 

رتبه بندی پرسنل بخش ویژه