۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ دوشنبه ۱ آبان   

 

 

                               لطفا بر روی عنوان فرم مورد نظر کلیک نمائید

 

 

 

 

                                      فرم های واحدآموزش کارکنان

 

                                                    فرم برنامه توسعه فردی (PDP)

 

 

     آزمایشگاه                

 

 آزمایشگاه ژنتیک  

 

            رادیولوژی        

 

  فیزیوتراپی      

 

تاسیسات         

 

واحدهای اداری    

 

 

 

  

 

 

 

 

                                               فرم های آموزش وپژوهش

 

 

 " نظرسنجی اعضاء هیات علمی از امکانات آموزشی-رفاهی بیمارستان "

       نظرسنجی فراگیران                              

 

 

 

 

  

 

 

 

                                               فرم های دفتر پرستاری

 

PDP مرحله اول بخش های درمانی(نیازهای آموزشی براساس نظرفرد)

اطفال 1

 

اطفال 2

اطفال 3

             لیبر

 مامایی

نوزادان 1

نوزادان 2

ICU  اطفال 1

ICU  اطفال 2

گوارش

غدد

پوست

ICU جراحی

جراحی

VIP جراحی

داخلی جنرال 1

داخلی جنرال 2

داخلی جنرال 3

پیوند کبد

ریه 

پیوند کلیه

آنکولوژی اطفال

آنکولوژی بزرگسال

هماتولوژی

دیالیز

عفونی

روان تنی

اورژانس اطفال

پیوند مغز استخوان

اورژانس

آندوسکوپی

اکو و برونکوسکوپی

عفونی2

ناباروری

جراحی زنان

پره ناتال

CCU

درمانگاه داخلی

کلینیک آنکولوژی

هموفیلی

ICU جنرال 1

ICUجنرال 2

ICUجنرال 3

ICU مسمومیت

اتاق عمل

واکسیناسیون

       

 

 

 

PDP مرحله دوم بخش های درمانی(نیاز های آموزشی براساس نظر شخص مافوق ومسئول آموزش)

 

اطفال ا اطفال 2 اطفال3 لیبر مامایی
نوزادان1 نوزادان2 ICU اطفال 1 ICUاطفال 2 گوارش
غدد پوست ICUجراحی جراحی VIPجراحی
داخلی جنرال1 داخلی جنرال2 داخلی جنرال 3 پیوند کبد ریه
پیوند کلیه آنکولوژی اطفال آنکولوژی بزرگسال هماتولوژی دیالیز
عفونی روان تنی اورژانس اطفال پیوند مغزاستخوان اورژانس 
آندوسکوپی اکو و برونکوسکوپی عفونی2 ناباروری جراحی زنان
پره ناتال CCU درمانگاه داخلی کلینیک آنکولوژی هموفیلی
ICUجنرال 1 ICU جنرال2 ICUجنرال3 ICUمسمومیت اتاق عمل
واکسیناسیون        

 

  

 

 

 

                                            فرم های واحد بهبود کیفیت

 

 

فرم ثبت و پیگیری مراجعین به مرکز

 

 

فرم خطاهای پیشگیرانه

 

 

 

فرم ثبت وقایع (خطاهای پزشکی- حوادث بخش های بستری)

 

چک لیست بررسی فضای فیزیکی و میزان رضایتمندی بیمار از خدمات اقامتی و غیر بالینی

 

 

 

 

فرم پیشنهادات بیمارستان افضلی پور

 

 

شاخص های عملکردی و فرآیندی بخش های بستری و درمانی

 

چک لیست ارزیابی حقوق گیرندگان خدمت


 

 

چک لیست فرایند دارودهی

 

چک لیست تحویل و تحول بیمار

 

لیست بیماران دارای زخم فشاری

 

پیش نویس برنامه عملیاتی
 
   

 

 


 

 

                                     فرم های واحد بهداشت حرفه ای

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                            فرم های واحدتاسیسات

 

چک لیست بازدید جعبه های آب آتشنشانی                   

                                               گزارش بازدید از آسانسور                               

  چک لیست بازدید روزانه از هوارسان ها             

                                                   چک لیست بازدید دوره ای اگزوز فن ها
بازدید ماهیانه سیستم اعلان حریق

 

چک لیست پست برق

 

چک لیست بازدید روزانه موتورخانه پیوند

چک لیست نگهداری پیشگیرانه اکسیژن ساز

 

چک لیست نیروگاه

                                 رکوردگیری تجهیزات (سرمایش)

 

رکوردگیری تجهیزات (گرمایش)

فرم بازرسی خاموش کننده دستی
 

 

چک لیست مربوط به پست های برق و تابلو های محوطه

 

 

 

 

  

 

 

                                     فرم های رتبه بندی مشاغل

 

رتبه بندی پرسنل پذیرش

 

 

 

رتبه بندی کارشناسان واحد مدیریت اطلاعات سلامت

 

 

رتبه بندی متصدیان واحد مدیریت اطلاعات سلامت

 

 

رتبه بندی پرسنل کارپردازی

 

 

 

رتبه بندی پرسنل درآمد

 

 

 

رتبه بندی پرسنل انبار

 

 

رتبه بندی پرسنل حسابداری

 

 

رتبه بندی پرسنل واحد امور قراردادها

 

 

 

رتبه بندی پرسنل واحد اموال

 

 

 

رتبه بندی پرسنل اکو

 

 

رتبه بندی پرسنل آندوسکوپی

 

 

رتبه بندی پرسنل سانتر پیوند

 

 

رتبه بندی پرسنل اطاق عمل

 

 

رتبه بندی پرسنل بخش اطفال

 

 

رتبه بندی سرپرستاران

 

 

رتبه بندی سوپروایزر بالینی

 

 

رتبه بندی پرسنل بخش اورژانس

 

 

رتبه بندی پرسنل بخش عمومی

 

 

رتبه بندی پرسنل بخش CCU 

 

 

رتبه بندی بخش مامایی

 

 

رتبه بندی پرسنل لیبر

 

 

رتبه بندی مراقبت های ویژه اطفال

 

 

رتبه بندی پرسنل بخش ویژه 

 

 

 

  

 
                                                         فرم داروخانه