۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد   

 

 

 

علیرضا شهیدی

   - مدیر کلینیک

   - کارشناس ارشد مدیریت

   تلفن   31328170

 

 
 

 بتول ایزدی مقدم

     - سرپرستار کلینیک زنان

   - فوق لیسانس مامایی

   تلفن  31328160 و 31328159

 

 

 خجسته خواجویی

   - سرپرستار کلینیک داخلی

   - لیسانس پرستاری

   تلفن   31328169